Correcte Windows energie-instellingen

Voor de juiste werking van de Prowise-touchscreens met een interne pc hanteren wij een aantal aanbevolen energie-instellingen in Windows. Ik zou je willen vragen de Windows energie-instellingen te controleren. Hoe je dit kunt doen vind je hieronder:

- Ga naar ‘Instellingen’ > ‘Systeem’ > ‘Energiebeheer en slaapstand’.
- Aan de rechterkant vind je ‘Extra energie-instellingen’, klik hierop.
- Kies bij ‘Het beeldscherm uitschakelen na:’ voor ‘nooit’.
- Kies bij ‘De computer in slaapstand zetten:’ voor ‘nooit’.
- Ga terug naar het beginscherm van ‘Energiebeheer en slaapstand’.
- Klik op ‘Het gedrag van de aan/uit-knoppen bepalen’.
- Klik bovenaan op ‘Instellingen wijzigen die momenteel niet beschikbaar zijn’ zodat de onderste knoppen ook beschikbaar komen.
- Kies bij ‘Actie als ik op de aan/uit-knop druk:’ voor ‘Afsluiten’.
- Kies bij ‘Actie als ik op de slaapstandknop druk:’ voor ‘Geen actie ondernemen’.
- Zorg ervoor dat de vinkjes bij ‘Instellingen voor afsluiten’ uit staan bij ‘Snel opstarten inschakelen (aanbevolen)’ en ‘Slaapstand’.