Microsoft Autopilot and Prowise OPS

Dit document beschrijft de setup die nodig is voor Microsoft Autopilot om Prowise OPS modules automatisch te deployen naar Intune.

 

Volg de Microsoft-gids op:: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/admin/devices/add-autopilot-devices-and-profile?view=o365-worldwide

en

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/windows-autopilot/demonstrate-deployment-on-vm

Bereid Autopilot voor door een Windows Autopilot deployment profiel aan te maken in endpoint.microsoft.com.

2021-10-25_08_16_32-Windows_Autopilot_deployment_profiles_-_Microsoft_Endpoint_Manager_admin_center.jpg

Wijs het deployment profiel toe aan een groep:

2021-10-25_08_17_40-Edit_profile_-_Microsoft_Endpoint_Manager_admin_center.jpg

Van de OPS modules die gebruikt gaan worden voor Autopilot en Intune dienen de volgende powershell scripts uitgevoerd te worden: 

  • Install-Script -Name Get-WindowsAutoPilotInfo
  • mkdir “c:\temp”
  • Get-WindowsAutoPilotInfo -OutputFile “c:\temp\output.csv”

(De uitvoer voor meerdere OPS modules kan gecombineerd worden in 1 CSV bestand).

import devices in autopilot with the generated csv file.

2021-10-25_08_24_12-Add_Autopilot_devices_-_Microsoft_Endpoint_Manager_admin_center.jpg

Voeg de geïmporteerde PC toe aan de autopilot deployment groep

2021-10-25_08_21_50-autopilot_-_Microsoft_Endpoint_Manager_admin_center.jpg

Wacht tot het autopilot profiel is bijgewerkt naar Assigned voor het autopilot apparaat

2021-10-25_08_22_58-Windows_Autopilot_devices_-_Microsoft_Endpoint_Manager_admin_center.jpg

Bij het resetten van de pc zal autopilot nu actief zijn. 

Na inloggen in Azure op de pc, wordt de pc geregistreerd in Azure en Intune (indien de deployment policy is ingesteld op Azure AD)

2021-10-25_08_23_50-Windows_-_Microsoft_Endpoint_Manager_admin_center.jpg

Opmerking: gebruiker moet een intune licentie hebben in admin.microsoft.com om autopilot en Intune te kunnen gebruiken.