Correcte Windows 10 energie-instellingen

Voor de juiste werking van de Prowise-touchscreens met een interne pc hanteren wij een aantal aanbevolen energie-instellingen in Windows. Ik zou je willen vragen de Windows energie-instellingen te controleren. Hoe je dit kunt doen vind je hieronder:

- Ga naar ‘Instellingen’ > ‘Systeem’ > ‘Energiebeheer en slaapstand’.
- Aan de rechterkant vind je ‘Extra energie-instellingen’, klik hierop.
- Kies bij ‘Het beeldscherm uitschakelen na:’ voor ‘nooit’.
- Kies bij ‘De computer in slaapstand zetten:’ voor ‘nooit’.
- Ga terug naar het beginscherm van ‘Energiebeheer en slaapstand’.
- Klik op ‘Het gedrag van de aan/uit-knoppen bepalen’.
- Klik bovenaan op ‘Instellingen wijzigen die momenteel niet beschikbaar zijn’ zodat de onderste knoppen ook beschikbaar komen.
- Kies bij ‘Actie als ik op de aan/uit-knop druk:’ voor ‘Afsluiten’.
- Kies bij ‘Actie als ik op de slaapstandknop druk:’ voor ‘Geen actie ondernemen’.
- Zorg ervoor dat de vinkjes bij ‘Instellingen voor afsluiten’ uit staan bij ‘Snel opstarten inschakelen (aanbevolen)’ en ‘Slaapstand’.

 

Je kan er ook voor kiezen om het Prowise energiebeheerschema in te stellen.