Correcte Windows 10 energie-instellingen

Voor de juiste werking van de Prowise-touchscreens met een interne pc hanteren wij een aantal aanbevolen energie-instellingen in Windows. Ik zou je willen vragen de Windows energie-instellingen te controleren. Hoe je dit kunt doen vind je hieronder:

  • Klik op het Windows logo en ga naar ‘Instellingen’ > ‘Systeem’ > ‘Energiebeheer en slaapstand’.
  • Aan de rechterkant vind je ‘Extra energie-instellingen’, klik hierop.
  • Klik op ‘Het gedrag van de aan/uit-knoppen bepalen’.
  • Klik bovenaan op ‘Instellingen wijzigen die momenteel niet beschikbaar zijn’ zodat de onderste knoppen ook beschikbaar komen.
  • Kies bij ‘Actie als ik op de aan/uit-knop druk:’ voor ‘Afsluiten’.
  • Kies bij ‘Actie als ik op de slaapstandknop druk:’ voor ‘Geen actie ondernemen’.
  • Zorg ervoor dat de vinkjes bij ‘Instellingen voor afsluiten’ uit staan bij ‘Snel opstarten inschakelen (aanbevolen)’ en ‘Slaapstand’.
  • Klik op 'Wijzigingen opslaan'.
  • Kies bij ‘Het beeldscherm uitschakelen na:’ voor ‘nooit’.
  • Kies bij ‘De computer in slaapstand zetten:’ voor ‘nooit’.

Voor Windows 11: Correcte Windows 11 energie-instellingen

Je kan er ook voor kiezen om het Prowise energiebeheerschema in te stellen.