Een nieuwe gebruiker is nog niet zichtbaar in de beheerdersomgeving?

Wanneer een leerling niet zichtbaar is in Prowise Learn kan dit te maken hebben met de koppeling van Basispoort. Een nieuwe leerling dient eerst in Basispoort of het Leerling Administratie Systeem worden geplaatst, daarna wordt het ook zichtbaar in de beheerdersomgeving van Prowise Learn. 

Let op: er kan een nacht overheen gaan voordat de wijzigingen zichtbaar zijn in het Prowise Learn-portaal.