Omgevingssensoren

Het scherm is uitgerust met omgevingssensoren welke een indicatie geven van de algemene luchtkwaliteit in de ruimte. Uit onderzoek is gebleken dat de luchtkwaliteit rechtstreeks invloed heeft op het concentratievermogen.

Volgende sensoren zijn in het scherm ingebouwd:
- VOC
- PM2.5
- Luchtvochtigheid
- Temperatuur

Uit de gemeten waarden kan een indicatie van het niveau CO2 worden gemeten. Deze waarden zijn ook terug te vinden in Prowise Central als een widget indicatie.
Erg goed CO2 waarde: 0-500 ppm
Goed CO2 waarde: 500-1000 ppm
Niet goed CO2 waarde: 1000-1500 ppm
Slecht CO2 waarde: +1500 ppm

Accuraatheid: ±(50 ppm+5%)
Aan de hand van de gemeten resultaten kan ervoor worden gekozen om de ruimte te ventileren.