Wat is de persoonlijke spelomgeving in Learn?

Als een speler inlogt komt hij in zijn persoonlijke tuin. Deze tuin wordt gevuld met vier typen spellen: adviesspellen, superspellen, advies leerdoelen en een nieuw spel. Adviesspellen en -leerdoelen zijn spellen of doelen die goed zijn voor de speler om (extra) te spelen, omdat hij deze nog weinig gespeeld heeft of omdat de score lager is dan verwacht mag worden. 

Superspellen zijn spellen, die de leerkracht klaarzet voor zijn leerlingen. Dit kunnen bijvoorbeeld spellen zijn die goed aansluiten bij de lessen of spellen waaraan een leerkracht extra aandacht wil besteden. Bij de spellen in de persoonlijke tuin staat een gekleurde gieter, in Taalzee worden deze spellen aangegeven met een parel en in Words&Birds worden eieren gebruikt. Omwille van de leesbaarheid gebruiken we in deze tekst alleen de termen ‘gieters’ en ‘tuin’. De werking is voor zowel Rekentuin, Taalzee als Words&Birds hetzelfde.

 

Motivators

Het spelen van spellen uit de persoonlijke tuin wordt extra beloond met muntjes. Voor het afmaken van een sessie van een superspel (blauwe gieter), krijgt een leerling 75 extra muntjes. Hetzelfde geldt voor het gouden adviesspel en een advies leerdoel. Met een zilveren adviesspel kan een leerling 50 extra muntjes verdienen en met de bronzen 25 extra muntjes. Deze komen nog eens bovenop de 25 extra muntjes voor het volbrengen van de sessie en de muntjes die verzameld worden met het geven van goede antwoorden. Door het uitspelen van een hele sessie te belonen met extra muntjes motiveren we spelers de spellen te spelen die voor hen belangrijk zijn. Het spelen van een nieuw spel in de persoonlijke tuin, wordt hetzelfde beloond als het bronzen adviesspel.

Superspellen kiezen

Je kunt superspellen voor een klas of kind kiezen in de spelinstellingen in het leerkrachtgedeelte van Learn. In de handmatige spelinstelling zijn er per spel drie mogelijkheden:

  • Super: Deze spellen staan direct in de persoonlijke omgeving. Er kunnen maximaal drie superspellen geselecteerd worden.
  • Aan: Deze spellen zijn speelbaar via de thematische tuinen én kunnen door het systeem geselecteerd worden voor adviesspellen in de persoonlijke omgeving.
  • Uit: Deze spellen zijn wel zichtbaar, maar niet speelbaar.

Een superspel staat meteen in de persoonlijke omgeving van een speler of klas en blijft hier staan totdat je deze instelling weer aanpast. Denk er dus aan om dit met regelmaat te vervangen, als je niet wilt dat kinderen altijd dezelfde superspellen hebben. Wanneer je superspellen selecteert, gaat de spelinstelling naar ‘handmatig’ en verdwijnt de afhankelijkheid tussen spellen. Het is dan dus niet meer zo dat moeilijkere spellen pas verschijnen als kinderen hoog genoeg scoren op makkelijkere spellen. Houd hier dus rekening bij het selecteren van de spellen die een vinkje krijgen bij "Aan".

Selectie van de adviesspellen 

Het adaptieve systeem selecteert elke dag nieuwe adviesspellen en advies leerdoelen. Een adviesspel moet aan een aantal criteria voldoen om geselecteerd te kunnen worden als adviesspel. Voor advies leerdoelen gelden, min of meer, dezelfde criteria:

  • Het spel moet relevant zijn voor een kind. Relevante spellen zijn spellen die (sterk) aanbevolen worden voor het leerjaar waarin het kind zich bevindt.
  • Het spel moet in de spelinstelling gekenmerkt zijn als adviesspel (er moet een bolletje staan in de kolom ‘Aan’).
  • Scores op andere spellen moeten hoog genoeg zijn.
  • Het spel mag geen kroontje hebben.
  • Het spel mag geen superspel zijn.

Het systeem probeert altijd drie adviesspellen en leerdoelen te selecteren. Het kan voorkomen dat er minder dan drie spellen of doelen aan de criteria voldoen. Bijvoorbeeld wanneer een leerling veel spellen met kroontjes heeft. In dit geval worden er minder adviesspellen of leerdoelen geselecteerd. Als een leerling een adviesspel of doel speelt, verdwijnt de gieter of vlag bij het bordje. Het spel en het leerdoel blijft wel in de persoonlijke omgeving staan, totdat er nieuwe adviesspellen en advies leerdoelen geselecteerd worden.

De spellen, die als adviesspel in de persoonlijke omgeving staan, zijn ook terug te vinden in de thematische omgevingen. Hier staat dan geen gieter bij.