Hoe werken de spelomgevingen in Prowise Learn?

Wanneer een kind inlogt, komt hij terecht in zijn of haar persoonlijke spelomgeving. Afhankelijk van het oefenprogramma is dit een tuin, zee of lucht. Door te oefenen kunnen de planten of dieren in de wereld groeien.

 

De tuinen 

De spelomgeving bestaat uit een persoonlijke omgeving en een aantal thematische omgevingen. De persoonlijke omgeving wordt gevuld met superspellen, adviesspellen, advies leerdoelen en een nieuw spel (indien beschikbaar), daarnaast zijn alle spellen verdeeld over de thematische omgevingen. Welke spellen speelbaar zijn in de persoonlijke en thematische omgevingen is onder andere afhankelijk van de gebruikte spelinstelling.

 

Scores per spel 

Op de bordjes bij de plantjes, de vissen en de vogels in de spelomgeving tonen we scores. Dit is de vaardigheidsscore van de speler op dat specifieke spel. Deze score loopt van 0 t/m 1000. In Rekentuin en Taalzee refereren de getallen 300, 400, 500, 600, 700 en 800 aan het gemiddelde eindniveau van groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Deze scores worden ook getoond in de Groeikaart van de speler.

Als een speler ook de moeilijkste opgaven in een spel beheerst, verschijnen er één, twee of drie kroontjes bij het spelbordje in de tuin. Dit betekent dat er nog wel voldoende moeilijke opgaven zijn om te oefenen, maar we raden aan om te oefenen met andere spellen waar de score lager is en er dus meer te leren valt.

 

Makkelijk, gemiddeld of moeilijk? 

Dankzij het volledig adaptieve systeem wordt het niveau van de opgaven automatisch afgestemd op dat van de speler. Daarnaast kan een speler kiezen voor makkelijke, gemiddelde of moeilijke opgaven. Dit doet hij door te kiezen voor één, twee of drie zweetdruppels. De keuze beïnvloedt de hoeveelheid moeilijke of makkelijke opgaven en het aantal muntjes dat de speler kan verdienen. Bij moeilijke opgaven verdient hij tweemaal zoveel muntjes. Bij makkelijke opgaven verdient hij de helft zo weinig muntjes. De gemiddelde instelling levert een gemiddeld aantal muntjes op: zo’n 20 per opgave.

 

De spellen zijn afhankelijk van elkaar 

In onze programma’s zijn spellen afhankelijk van elkaar. Dit betekent dat spellen pas zichtbaar zijn zodra er op andere spellen een goede score behaald is. Naarmate de speler beter presteert, verschijnen er meer spellen om te spelen. Als de score daalt kunnen spellen ook weer verdwijnen. Een uitgebreidere uitleg over de zichtbaarheid van de spellen lees je in onze handleiding ‘Zelf de beschikbaarheid van de spellen instellen, hoe moet dat?