Nieuw account toevoegen in Prowise GO

Basispoort:
Wanneer Prowise GO gekoppeld is met Basispoort, worden nieuwe accounts opgehaald vanuit deze koppeling. Accounts worden niet in de Prowise beheermodule aangemaakt, maar in het Leerling Administratie Systeem die de leerlingen en medewerkers in Basispoort synchroniseert.

Medewerker:
1. Log bij de beheermodule in via account.prowise.com.
2. Klik op de naam van het bestuur en vervolgens op Medewerkersbeheer.
3. Klik linksboven in het dropdown-menu op Toevoegen.
4. Kies voor de optie Gebruiker toevoegen.
5. Vul in het popup-venster de gevraagde informatie in, zoals het e-mailadres en de voornaam. Geef in het veld Bestuur aan of de gebruiker pakketbeheerder (beheerder van het hele pakket stichtingsbreed) is.  
6. Aan de rechterzijde van het menu geef je aan wat de rechten zijn per locatie. Hier heb je de keuze uit alleen lezen, bestanden opslaan en openen, mappen beheren of locatiebeheerder. In het tweede tabblad is het mogelijk om de gebruiker aan een groep te koppelen.
7. Sla de instellingen op en open het aangemaakte account door dubbel op gebruiker te klikken.
8. Nu zie je dat het systeem een tijdelijk wachtwoord heeft aangemaakt waarmee je in account.prowise.com kunt inloggen en een persoonlijk wachtwoord kunt kiezen.         

Leerling:
Dit gebeurt automatisch via Basispoort. Door een leerling binnen een LAS toe te voegen zal deze leerling een dag later vanzelf in het GO-platform verschijnen.

Voor beide opties is het ook mogelijk om via een csv-bestand meerdere gebruikers in één keer aan het Prowise GO-platform toe te voegen. Dit kan op de volgende manier:
1. Log bij de beheermodule in via account.prowise.com.
2. Klik op de naam van het bestuur en vervolgens op medewerkersbeheer.
3. Klik linksboven in het dropdown-menu op Toevoegen.
4. Kies voor de optie importeren. In het popup-venster kun je een voorbeeldformulier downloaden.
5. Vul in de sheet de accountinformatie in.
6. In hetzelfde menu kun je het bestand selecteren om de import te starten.

Het enige verschil tussen medewerkers en leerlingen is dat bij leerlingen een wachtwoord ingevuld moet worden. Bij leerlingen kun je kiezen voor een tijdelijk wachtwoord: Welkom01. Bij de eerste keer inloggen dient deze aangepast te worden. Andere wachtwoorden die je daar invult zijn definitief.