Waar is de koppeling met leerdoelen in Rekentuin en Taalzee op gebaseerd?

De leerdoelen binnen Rekentuin zijn gebaseerd op leerjaardoelen van SLO. Deze leerjaardoelen zijn nog niet officieel opgeleverd. SLO werkt op dit moment aan de leerjaardoelen waarvoor ze hun kerndoelen uit 1993 concreter en meer gespecificeerd hebben gemaakt. Ze hebben ons al toegang gegeven tot de versie die gemaakt is voor de proeftuin Linked Data Rekenen PO van Kennisnet en SLO. Deze leerjaardoelen staan aan de basis van de leerdoelen die we in Rekentuin per spel gebruiken en tonen in de beheerdersomgeving.

De leerdoelen binnen Taalzee zijn gebaseerd op de Leerlijn Spelling van CED.