Hoe werken leerdoelsessies in Learn?

Wat is een leerdoelsessie?

Binnen domeinen met leerdoelen is elke vierde speelsessie een leerdoelsessie. Dus een speler krijgt na drie gewone oefensessies een speciale sessie aangeboden. Binnen zo’n leerdoelsessie worden opgaven aangeboden, die horen bij een specifiek leerdoel. Wanneer een speler dus een leerdoelsessie aangeboden krijgt over het leerdoel ‘Woorden met sch’, kunnen de woorden ‘school’ en ‘schrift’ voorbij komen.

De opgaven die aan een leerdoel zijn gekoppeld, verschillen van moeilijkheid. Hierdoor oefenen spelers binnen een leerdoelsessie nog steeds op een adaptieve manier en dus op hun eigen niveau. Zo kunnen minder vaardige spelers oefenen binnen hetzelfde leerdoel met de woorden ‘schaap’ en ‘schoon’ terwijl vaardige spelers kunnen oefenen met ‘schatkist’ en ‘handschrift’.

Gericht en automatisch op de belangrijkste leerdoelen oefenen

Veel en gericht oefenen met leerdoelen, waar iemand minder vaardig in is, werkt. Het systeem selecteert automatisch een leerdoel waar nog (veel) leerwinst te behalen valt. Voordat een leerdoelsessie begint, wordt de speler op de hoogte gebracht van het doel waaraan geoefend gaat worden. Een leerdoelsessie bevat net zoveel opgaven als een gewone, adaptieve sessie. Het enige verschil met een gewone sessie is, dat alle opgaven in een leerdoelsessie bij één leerdoel horen. Zo groeit de vaardigheid van spelers, op het gebied van het leerdoel, door de kracht van herhaling en directe feedback tijdens de sessie. Het systeem biedt na een leerdoelsessie weer opgaven aan uit hetzelfde leerdoel (gemengd met andere opgaven), zodat gemeten wordt of een speler de vaardigheid van het leerdoel echt beheerst.

Prowise Learn selecteert de leerdoelen met de grootste kans op leerwinst

Voordat een speler een leerdoelsessie gaat spelen, kijkt het systeem naar de beheersing van de leerdoelen binnen het domein. Vervolgens wordt er één van de leerdoelen gekozen, waarvan de speler al minstens de helft beheerst. Doordat het doel al deels beheerst wordt, is de inhoud van het de oefensessie niet nieuw voor de speler en is er nog (veel) ruimte voor groei. Door de grote spreiding in moeilijkheid van opgaven binnen een leerdoel, oefent een speler het leerdoel altijd op eigen niveau én is er de succeservaring, die we kennen uit de gewone oefensessies.