Veiligheidsinstructies Prowise Touchscreen One

Veiligheid

 • Open nooit de behuizing van het touchscreen! U kunt een elektrische schok krijgen of kortsluiting veroorzaken.
 • Gebruik het touchscreen niet tijdens onweer en haal de stekker uit het stopcontact om schade door bliksem te voorkomen.
 • Zorg ervoor dat uw touchscreen niet nat wordt! Dit kan leiden tot kortsluiting en elektrocutiegevaar. Installeer het apparaat niet in de buurt van water en plaats geen voorwerpen met vloeistof erop of ernaast.
 • Een hoog geluidsvolume veroorzaakt permanente gehoorschade. Als het apparaat voor langere tijd op een hoog geluidsvolume wordt gebruikt, kan de luisteraar gehoorschade oplopen.
 • Gebruik alleen componenten en accessoires die door Prowise zijn geleverd.
 • Schakel altijd het touchscreen uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer u een module verwisselt.
 • Steek geen voorwerpen in de openingen van het touchscreen die hier niet voor bedoeld zijn. Dit kan kortsluiting of zelfs brand tot gevolg hebben.

Plaatsing

 • We raden aan het touchscreen niet zelf of door een derde partij te laten installeren. Laat Prowise of een erkende Prowise-partner het touchscreen installeren of monteren om mogelijke schade te voorkomen. Prowise kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade of letsel veroorzaakt door onjuiste installatie door derden. Schade als gevolg van onjuiste installatie door derden wordt niet gedekt door de garantie.
 • Installeer of plaats het touchscreen niet op een onstabiele wand of vloer.
 • Gebruik het touchscreen niet in een industriële omgeving waar het vaak wordt blootgesteld aan trillingen en/of stof.
 • Plaats het touchscreen niet in de buurt van apparatuur die warmte genereert.
 • Zorg ervoor dat alle ventilatie-openingen aan de achterkant van het touchscreen onbedekt blijven, zodat er warme lucht kan ontsnappen.
 • Sluit het touchscreen alleen aan op een geaard stopcontact.

Reparatie 

Repareer het touchscreen nooit zelf! 

WAARSCHUWING! Waarschuwing voor elektrische onderdelen! Open nooit de behuizing van het touchscreen! U kunt een elektrische schok krijgen en/of kortsluiting of zelfs brand veroorzaken. Dit kan verwondingen of schade aan uzelf en/of het touchscreen veroorzaken.