Zoeken naar afbeeldingen in mediabibliotheek levert onjuiste resultaten op, hoe kan dat?

In onze mediabibliotheek hebben we een zoekfunctie geïntegreerd om te zoeken naar afbeeldingen op het web. Hiervoor hebben we de koppeling gemaakt met de zoekmachine ‘Bing!’. Het is een gegeven dat je zoekfunctie betere resultaten oplevert, wanneer er gebruik wordt gemaakt van Engelse zoektermen. Hier hebben wij helaas geen verdere invloed op.

Wist je al dat je eenvoudig kunt zoeken naar afbeeldingen zonder achtergrond door je zoekterm aan te vullen met een spatie en vervolgens ‘png’? Bijvoorbeeld de zoekterm ‘leeuw png’ laat je afbeeldingen zien van leeuwen zonder achtergrond.