Wat betekenen de relatieve score en de Prowise Learn-score per speler?

In het individueel overzicht van de speler zie je een tabel met twee soorten scores per spel. In deze tabel worden de Prowise Learn-scores en de relatieve scores (score ten opzichte van de vergelijkingsgroep) weergegeven per spel. Ook zie je hoeveel dagen geleden de speler voor het laatst heeft geoefend en hoeveel opgaven hij/zij in totaal heeft gemaakt per spel.

grade_comparison_selector_one_player.png

 

Relatieve Score 

De relatieve score is een vergelijking van de score van de individuele speler met de vergelijkingsgroep. De vergelijkingsgroep zijn alle spelers in hetzelfde leerjaar die ook in deze periode oefenen met dit spel van Prowise Learn. De relatieve scores zijn percentielscores en gaan van 0% tot en met 100%.

In de legenda lees je hoe spelers het doen ten opzichte van deze referentiegroep. 

 

Prowise Learn score

De Prowise Learn-score (ook wel score) geeft aan hoe spelers scoren op dit spel. De scores lopen van 1 tot 1.000. We hebben de scores gekoppeld aan leerjaren, zodat je snel inzicht krijgt in of een speler het niveau van een specifiek leerjaar beheerst.

Voor alle spellen geldt dat een score van 800 betekent dat een speler het niveau heeft gehaald van het eind van de basisschool. Hij scoort dus hetzelfde als een gemiddelde groep 8 speler aan het eind van het schooljaar. Een score van bijvoorbeeld 500 op een spel in Rekentuin betekent dus dat het speler gelijk scoort aan een gemiddelde groep 5 speler aan het eind van het schooljaar. Zo geldt ook dat een score van 300 gelijk is aan een score welke je aan het eind van groep 3 kunt verwachten. Samengevat zijn de scores 300, 400, 500, 600, 700 en 800 gelijk aan het gemiddelde niveau van alle spelers van respectievelijk eind groep 3, 4, 5, 6, 7 en groep 8.

De nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de score hangen wel af van het aantal opgaven dat een speler heeft gemaakt en hoe lang geleden de speler de opgaven heeft gemaakt. Een lage score hoeft dus niet te betekenen dat een speler slecht scoort binnen dat spel, maar kan ook betekenen dat er gewoon te weinig opgaven zijn gemaakt of dat de speler al lang niet meer heeft gespeeld.