De (relatieve) scores van spelers zijn veranderd in de zomervakantie

Aan het einde van een schooljaar, bepalen we van alle spelers, die de laatste maanden gespeeld hebben, het eindniveau. Deze eindniveaus gebruiken we om het gemiddelde eindniveau voor een leerjaar (opnieuw) vast te stellen. Op basis van deze nieuw vastgestelde eindniveaus, updaten we dan de vaardigheidsscores voor de leerlingen. Dit betekent dat er een kleine stijging of daling in de scores kan voorkomen. Het wel of niet beschikbaar zijn van een spel, hangt af van de vaardigheidsscores. Wanneer deze stijgen of dalen kan het dus voorkomen dat een spel tijdelijk wel of niet beschikbaar is. Wanneer dit voor verwarring of problemen zorgt, kun je spellen altijd handmatig aan- of uitzetten via de spelinstelling in de beheerdersomgeving.

Ook de kroontjes, welke laten zien dat een speler een spel eigenlijk uitgespeeld heeft en een speler dus beter aan de slag kan gaan met andere spellen, zijn afhankelijk van de vaardigheidsscores. Het aantal kroontjes kan dus ook veranderd zijn door de update.