Hoe kan ik mijn NFC-kaart wissen?

In dit kennis artikel staat beschreven hoe men een NFC-kaart leeg kan maken/wissen. Mocht je een reeds in gebruik genomen NFC-kaart opnieuw willen programmeren, dan dient eerst de NFC-kaart gewist te worden. Je kan de NFC-kaart op de volgende manier wissen.
Ga naar 'instellingen' in het Central menu. Navigeer hier naar NFC, en selecteer 'NFC kaart wissen'.

nfc-card.png

Mocht de NFC-kaart niet correct aan de NFC-kaartlezer aangeboden worden dan zal de volgende melding verschijnen. 
Om De NFC-kaart opnieuw te programmeren dienen de stappen 'Programmeren van een NFC-kaart' nogmaals doorlopen te worden.

Nfc-card1.pngLet op! nadat een NFC-kaart geprogrammeerd is op een ProLine touchscreen, kan deze NFC-kaart niet meer gebruikt worden op de ProLine+ en Prowise Touchscreen modellen.