Is het mogelijk de resultaten van Learn te resetten?

Spelersdata of resultaten resetten. Nee het is niet mogelijk om spelersdata te resetten. We kunnen scores niet wissen. Is er bijvoorbeeld door andere leerlingen gespeeld op het account van een leerling, dan kan het niveau niet meer kloppen. Een leerling kan het beste opnieuw zelf spelen door het niveau weer naar het juiste niveau van de leerling te ‘spelen’.