Voor wie is Prowise Learn bedoeld?

Prowise Learn is geschikt voor alle kinderen die spelenderwijs rekenen, taal en/ of Engels willen oefenen op hun eigen niveau. Rekentuin en Taalzee zijn in te zetten vanaf groep 1 (kleuters). Words&Birds is geschikt vanaf ongeveer groep 5. Voor Words&Birds hebben spelers een basis aan lees- en schrijfvaardigheden nodig.

Rekentuin, Taalzee en Words&Birds worden ingezet in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO, maar zijn ook voor families te bestellen.