Waar kan ik het serienummer van de iPro Wall Lift G2 vinden?

Het serienummer staat in het eerste vakje (rood gemarkeerd) op de sticker.

A1.png

 

De sticker is te vinden op de lift zelf en op de verpakking van het liftsysteem. De tekeningen hieronder geven de posities van de stickers aan. 

A2.png