Veiligheidsintructies Chromebook EduLine

Zo garandeer je een betrouwbare werking en een lange levensduur van je Chromebook.

 • Open nooit de behuizing van de Chromebook, accu of voedingsadapter! Dit kan leiden tot elektrische kortsluiting of zelfs tot brand, waardoor je Chromebook kan beschadigen.
 • Steek geen voorwerpen in de gleuven of openingen in de binnenkant van de Chromebook. Dit kan leiden tot elektrische kortsluiting of zelfs brand, wat schade aan de Chromebook tot gevolg heeft.
 • De gleuven en openingen van de Chromebook dienen voor ventilatie. Dek deze gleuven en openingen niet af, omdat anders de Chromebook oververhit kan raken.
 • De Chromebook is niet geschikt om in een industriële omgeving te worden gebruikt.
 • Gebruik de Chromebook niet bij onweer, om schade door blikseminslag te voorkomen.
 • Leg geen voorwerpen op de Chromebook en oefen geen grote druk uit op het beeldscherm. Het gevaar bestaat dat bij te grote druk het beeldscherm breekt.
 • Er bestaat gevaar voor verwondingen als het beeldscherm breekt. Pak de gebarsten onderdelen vast met beschermingshandschoenen en stuur ze op naar onze service desk voor deskundige verwijdering. Was vervolgens je handen met zeep, omdat niet kan worden uitgesloten dat er chemicaliën vrijkomen.
 • Het scherm van de Chromebook Proline kan 360° openklappen. Houd de display bij het openklappen en opstellen steeds in het midden van de bovenste rand vast. Probeer niet te veel kracht te gebruiken bij het openen van het scherm.
 • Om schade te voorkomen mogen de stekkerverbindingen in geen geval in contact komen met water. Wanneer dit toch mocht gebeuren, moeten de stekkerverbindingen voor het volgende gebruik volledig droog zijn.
 • Raak het beeldscherm niet aan met scherpe voorwerpen om beschadigingen te vermijden.
 • Raak het scherm, bij het gebruik van het touchscreen, rustig aan zonder te veel druk uit te oefenen op het beeldscherm. Het touchscreen reageert al bij lichte aanrakingen en kan beschadigd raken bij te grote druk.
 • Pak de Chromebook nooit bij het beeldscherm vast, omdat de scharnieren anders kunnen breken.
 • Na verloop van tijd kan zich binnenin de Chromebook stof ophopen waardoor de koelvinnen verstopt raken. Hierdoor wordt het toerental van de ventilator verhoogd en neemt het geluidsniveau van de Chromebook toe. Daarnaast kan dit leiden tot oververhitting en storingen. Laat daarom de koelvinnen van je Chromebook tijdig schoonmaken door Prowise of een gecertificeerde partner.
 • Schakel de Chromebook onmiddellijk uit of schakel hem zelfs niet in, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met onze service desk wanneer:
  » de voedingsadapter of de daaraan aangebrachte netkabel of stekker
  beschadigd is. Vervang de defecte netkabel/voedingsadapter door originele
  onderdelen. Repareer nooit beschadigde kabels en stekkers;
  » de behuizing van de Chromebook beschadigd is of wanneer er vloeistoffen in
  de behuizing binnengedrongen zijn. Neem contact op met onze service desk
  voordat je hem weer gebruikt. Zo vermijd je een elektrische kortsluiting die
  levensgevaarlijk kan zijn!

Als de Chromebook nat is geworden en verbonden is met het stopcontact:

 • Mag je deze niet inschakelen;
 • Haal je de stekker van de netkabel uit het stopcontact en schakel je de Chromebook uit;
 • Schakel je het pas weer in als het volledig droog is.