Welke informatie vind ik onder ‘Over dit scherm’?

In dit menu vind je belangrijke informatie over je Prowise touchscreen.

  • Naam van het scherm: De naam van het scherm is belangrijk voor screencasten en kun je ook terugzien in Prowise Central-home. De naam is bijvoorbeeld ook van belang als het scherm op een verrijdbare lift staat en vaak van lokaal wordt gewisseld. Zo komt altijd het juiste scherm weer op de juiste plek terecht.
  • Serienummer: het serienummer van het scherm is belangrijk voor service-doeleinden. Bij het contacteren van Prowise inzake het scherm zal er altijd naar het serienummer van het scherm worden gevraagd. Het serienummer is ook terug te vinden op de sticker rechts op het scherm.
  • Firmwareversie: Geeft weer welke versie van de software-firmware op het scherm is geïnstalleerd. Zo kun je nagaan of je de meest recente versie op je scherm hebt staan.
  • Central-versie: geeft weer welke versie van Prowise Central op het scherm is geïnstalleerd. Zo kun je nagaan of je de meest recente versie op je scherm hebt staan.
  • Modelversie: geeft het type/model van het scherm weer (bijvoorbeeld. Prowise Touchscreen G2).