Veiligheidsinstructies Prowise iPro Wall Lift G2

Lees de veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door, voordat je het Prowise liftsysteem in gebruik neemt. Volg de waarschuwingen op die op het apparaat en in de gebruikershandleiding vermeld staan. Bewaar deze veiligheidsvoorschriften en de gebruikershandleiding altijd binnen handbereik.