Initialiseren Prowise iPro liftsystemen

Initialisatie om de hoogte van de lift te verstellen

 • Zet de lift in de laagste positie door de omlaag-knop van de Central-, hand- of voetbediening ingedrukt te houden.
 • Druk, eenmaal in laagste positie, nogmaals op de omlaag-knop en houd deze vast totdat de lift automatisch ca. 3 mm verder inloopt en weer uitloopt. Dit duurt maximaal 5 seconden.
 • Laat de omlaag-knop pas los wanneer deze beweging volledig gestopt is.
 • Als de omlaag-knop losgelaten wordt voordat de beweging is voltooid, wordt de initialisatie onderbroken en moet het proces opnieuw doorlopen worden.
 • De lift is nu geïnitialiseerd en klaar voor gebruik.

  Initialisatie om de lift te kantelen
 • Zet het scherm in de horizontale positie door de kantelknop van de handbediening of Central ingedrukt te houden.
 • Druk, eenmaal in laagste positie, nogmaals op dezelfde kantelknop en houd deze vast totdat het scherm automatisch ca. 3 mm verder inloopt en weer uitloopt. Dit duurt maximaal 5 seconden.
 • Laat de kantelknop pas los wanneer deze beweging volledig gestopt is.
 • Als de kantelknop losgelaten wordt voordat de beweging is voltooid, wordt de initialisatie onderbroken en moet het proces opnieuw doorlopen worden.
 • De lift is nu geïnitialiseerd en klaar voor gebruik.

  Voetbediening iPro Wall lift
  Voetbediening.png

  Voetbediening iPro Mobile, Toddler & Tilt lift
  Voetbediening_toddler_en_tilt.png

  Handbediening Toddler en Tilt lift


Handbediening.png

Central-bediening vanaf Central 2.1


Centralbediening.png

Central-bediening vanaf Central 3.0 
Centralbediening_3.0.png