Kan de prijzenomgeving van Learn op slot?

Helaas kan de prijzenomgeving van Learn niet op slot.

Het is wel mogelijk dat je als leerkracht een doel stelt hoeveel opgaven een kind bijvoorbeeld moet maken. Op deze manier hebben de kinderen een doel waar ze naartoe werken.