Prowise ProLine gaat niet aan.

Hier wordt uitgelegd wat te doen op het moment dat de ProLine niet aan gaat. In het geval dat de Prowise ProLine niet aan gaat kunnen de volgende zaken gecontroleerd worden:

Controleer de status van de Power led op de Prowise ProLine.

Is de Power led uit: 
Is de Power led uit? Dan kan dit betekenen dat het scherm geen spanning krijgt vanuit het lichtnet.
     Controleer of de netschakelaar ingeschakeld is, deze bevindt zich aan de linkerzijde van het scherm.
     Controleer of het netsnoer goed en stabiel is aangesloten zowel in het stopcontact als in de Prowise ProLine.
     Controleer of het stopcontact waarop de Prowise ProLine zit aangesloten 220VAC heeft.
     Maak je gebruik van een Prowise liftsysteem, controleer dan of de lift wel werkt.
          Werkt deze naar behoren, controleer dan of het netsnoer vanuit de lift naar het scherm goed aangesloten is.

Is de Power led rood van kleur:
Is de Power led rood van kleur, dan staat het scherm op standby. Controleer dan de volgende zaken:
- Geef een Power On commando door op de Power knop aan de rechterzijde van het scherm te drukken.

image__8_.png
     Indien de Power led op rood blijft neem dan contact op Prowise Customer Support.


- Door op de afstandsbediening de standby toets in te drukken.
     Indien de Power led vervolgens Rood blijft, en de Prowise ProLine niet inschakelt, neem dan contact op met Prowise Customer Support.
     Controleer ook de batterijen van de afstandsbediening wanneer deze het niet doet. 

- Mocht het Prowise touchscreen niet inschakelen door middel van de afstandsbediening of de power knop, dan is het mogelijk dat in het Prowise menu de 'blokkeer afstandsbediening' of de functie 'blokkeer knoppen' ingeschakeld is.


Is de Power led blauw van kleur:
- Is de Power led na het geven van een Power On commando blauw geworden, maar het scherm start nog steeds niet op?
Schakel de Prowise ProLine met de netschakelaar uit en weer aan.

Prowise Logo Status
Het Prowise logo geeft verschillende statussen van het scherm weer aan de hand van de manier waarop deze oplicht. 

ICON led status
- Het scherm staat uit: ICON led is Uit.
- Het scherm is Standby: ICON led is “breathing”.
- Als het scherm opstart: ICON led is “breathing” alleen in een snellere frequentie.
- Het scherm staat aan: ICON led is aan.
- PC Sleep & Hibernate: ICON led is “breathing”, in een snellere frequentie dan tijdens standby.
- PC Blank: ICON led knippert in een frequentie van 4 seconden.

Note: Pc blank betekent dat Windows zo is ingesteld dat de pc blijft werken tijdens dat de Prowise ProLine in de zwart scherm modus staat.