Welke gebruikerstypen kun je toevoegen en beheren bij de flexibele groepen?

Je kunt in principe altijd een gebruiker toevoegen wiens rol lager is dan die van jou. Een leraar kan alleen studenten toevoegen, een schoolbeheerder kan leraren en studenten toevoegen, een pakketbeheerder kan schoolbeheerders, leraren en studenten toevoegen.

Beheerders hebben de uitzondering dat ze ook gebruikers van dezelfde rol kunnen toevoegen, wat betekent dat pakketbeheerders andere pakketbeheerders kunnen toevoegen; schoolbeheerders kunnen geen pakketbeheerders toevoegen, maar wel schoolbeheerders.

Let op: je ziet alleen de gebruikers binnen het bereik van de organisatie/school waarnaar je op dit moment in GO kijkt