Bios-update Gen 4 versie x16

Download Bios Update Gen 4 x16 (zip-file)

Download het bestand en pak het uit.
Verplaats de map OPS09-PRW naar de Root directory.
Voer het bestand UpdateBIOS.exe uit.