Ik wil graag gedetailleerdere scores zien van mijn kind, hoe doe ik dat?

Onder Resultaten en het tabblad Relatieve score kun je achter de naam van een leerling klikken op Bekijken. Zo bekijk je meer gedetailleerde resultaten per leerling. Je ziet onder andere of hij scoort op gemiddeld eind groep 3, 5 of 8 niveau. Maar ook hoe hij zich ontwikkelt per spel en welke opgaven hij nog lastig vindt.

 

Ontwikkelingsgrafieken

In het individueel overzicht kun je per spel de ontwikkelingsgrafieken bekijken door op de bijbehorende buttons te klikken. In de Ontwikkelingsgrafiek wordt per spel het aantal opgaven en de score per week weergegeven. Op de horizontale as staan de weeknummers, op de linker verticale as de score (van 1 tot 1.000) en op de rechter verticale as de speelfrequentie (aantal opgaven per week). De hoogte van de staafdiagrammen geven aan hoeveel opgaven er in die week gemaakt zijn. De lijn in de grafiek geeft de score per week voor dit specifieke spel aan. Door met de muis op één van de cirkels te gaan staan wordt de score weergegeven.

speelfrequentie

 

Nachtmerries en droomopgaven 

In het individueel overzicht kun je per spel de nachtmerries en droomopgaven bekijken door op de bijbehorende buttons te klikken. De nachtmerries en droomopgaven zijn van de laatste 50 opgaven – geordend – de 10 minst goed gemaakte en de 5 best gemaakte opgaven. Als het kind op het vraagteken heeft geklikt dan wordt er een “?” weergegeven bij Antwoord. Als het antwoord niet op tijd gegeven is, wordt hier een klokje weergegeven.

 

Droomopgaven en nachtmerries

Overige individuele gegevens

Door op Gebruiker bekijken te klikken kom je bij het overzicht van de Individuele gegevens. Hier vind je de gegevens van de leerling welke je eenvoudig kunt aanpassen door te klikken op Speler bewerken.