Kan ik resultaten per leerdoel inzien?

De beheersing van een leerdoel wordt uitgedrukt in kleuren. Deze kleuren zijn gekoppeld aan percentages. We zeggen dat leerlingen gevorderde spelers zijn op een leerdoel vanaf 60% en een doel volledig beheersen wanneer ze scoren tussen de 80 en 100%. Er is geen omslagpunt aan te wijzen waarop een leerdoel beheerst wordt, deze beheersing komt geleidelijk tussen de 60 en 100%.

Wanneer je de leerdoelen bij een domein bekijkt, zie je automatisch de leerdoelen die passen bij het leerjaar van de leerlingen uit je groep. Je kunt er zelf voor kiezen om leerdoelen uit andere leerjaren te bekijken door deze ‘aan’ of ‘uit’ te vinken. 

Het komt voor dat een domein geen leerdoelen voor een bepaald leerjaar heeft. Je kunt dan zelf leerjaren selecteren om te bekijken.

 

Prowise Learn bepaalt de kans dat een leerling een leerdoel beheerst

Het beheersingspercentage van een leerdoel wordt berekend op basis van de score van een leerling op het spel en de gemaakte opgaven uit dat leerdoel. Het is hiervoor niet nodig dat de leerling alle opgaven, die horen bij dit leerdoel, gemaakt heeft.

Een beheersingspercentage van bijvoorbeeld 75% op een leerdoel wil zeggen dat de leerling zoveel procent van de opgaven, die Prowise Learn als ijkpunt voor de vaardigheidsbepaling voor dat leerdoel gebruikt, beheerst.

De koppeling met leerdoelen biedt je een gedetailleerd inzicht in wat een leerling al beheerst en waar nog groei mogelijk is. Op basis van de leerdoelrapportages kun je besluiten welke leerling(en) extra instructie of oefeningen nodig heeft.