Ik wil graag gedetailleerdere scores zien van mijn kind, hoe doe ik dat?

Relatieve score en de Prowise Learn-score per leerling

Schermafbeelding_2021-07-27_om_08.45.31.png

In het individueel overzicht vind je een tabel met domeinscores. In deze tabel worden de scores en de relatieve scores (score relatief aan de vergelijkingsgroep) weergegeven per spel. Ook wordt er getoond hoeveel dagen geleden er voor het laatst geoefend is en hoeveel opgaven er in totaal beantwoord zijn.

 

Relatieve score
De relatieve score is een vergelijking van de score van de individuele speler met de vergelijkingsgroep van kinderen binnen dezelfde leeftijdscategorie (groep/leerjaar)in hetzelfde product en spel. De relatieve scores zijn percentielscores en gaan van 0% tot en met 100%.

 

Prowise Learn-score

De Prowise Learn-score (ook wel score) geeft aan hoe spelers scoren op dit spel vergeleken met alle andere spelers die hetzelfde spel hebben gespeeld. De scores lopen van 1 tot 1.000. We hebben een aantal scores gekoppeld aan leerjaren zodat je snel inzicht krijgt in of je kind het niveau van een specifiek leerjaar beheerst.

Voor alle spellen geldt dat een score van 800 betekent dat je kind het niveau heeft gehaald van het eind van de basisschool. Hij of zij scoort dus hetzelfde als een gemiddelde groep 8 leerling aan het eind van het schooljaar. Voor Rekentuin en Taalzee hebben we ook de scores 300 en hoger geijkt. Voor Words&Birds is enkel de score van 800 gekoppeld aan gemiddeld eind groep 8 niveau. Een score van bijvoorbeeld 500 in Rekentuin en Taalzee betekent dus dat je kind gelijk scoort als een gemiddelde groep 5 leerling aan het eind van het schooljaar. Zo geldt ook dat een score van 300 binnen deze producten gelijk is aan een score wat je aan het eind van groep 3 kunt verwachten. Samengevat zijn de scores 300, 400, 500, 600, 700 en 800 gelijk aan het gemiddelde niveau van alle spelers van respectievelijk eind groep 3, 4, 5, 6, 7 en groep 8.

De nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de score hangen wel af van het aantal opgaven dat je kind heeft gemaakt en hoe lang geleden je kind de opgaven heeft gemaakt. Een lage score hoeft dus niet te betekenen dat je kind slecht scoort binnen dat spel maar kan ook betekenen dat er gewoon te weinig opgaven zijn gemaakt of dat jet kind al lang niet meer heeft gespeeld.

 

Ontwikkelingsgrafieken 

In het individueel overzicht kun je per spel de ontwikkelingsgrafieken bekijken door op de bijbehorende buttons te klikken. In de Ontwikkelingsgrafiek wordt per spel het aantal opgaven en de score per week weergegeven. Op de horizontale as staan de weeknummers, op de linker verticale as de score (van 1 tot 1.000) en op de rechter verticale as de speelfrequentie (aantal opgaven per week). De hoogte van de staafdiagrammen geven aan hoeveel opgaven er in die week gemaakt zijn. De lijn in de grafiek geeft de score per week voor dit specifieke spel aan. Door met de muis op één van de cirkels te gaan staan wordt de score weergegeven.

 

speelfrequentie.png

Nachtmerries en droomopgaven 

In het individueel overzicht kun je per spel de nachtmerries en droomopgaven bekijken door op de bijbehorende buttons te klikken. De nachtmerries en droomopgaven zijn van de laatste 50 opgaven – geordend – de 10 minst goed gemaakte en de 5 best gemaakte opgaven. Als het kind op het vraagteken heeft geklikt dan wordt er een “?” weergegeven bij Antwoord. Als het antwoord niet op tijd gegeven is, wordt hier een klokje weergegeven.

 

help-nachtmerries-droom.png

Overige individuele gegevens 

Door op Gebruiker bekijken te klikken kom je bij het overzicht van de Individuele gegevens. Hier vind je de gegevens van je kind(eren) welke je eenvoudig kunt aanpassen door te klikken op Speler bewerken. Het aantal verdiende munten, het aantal keer dat je kind is ingelogd en wanneer er voor het laatst is ingelogd wordt standaard weergegeven naast de naam van de speler.