Kan ik resultaten per leerdoel inzien?

Rekentuin en Taalzee bieden een koppeling met leerdoelen.

Je bekijkt de leerdoelenkoppeling onder Resultaten > Leerdoelen. Er bestaat voor elk spel een aparte tabel. Standaard worden de leerdoelen van het domein ‘optellen’ getoond. Via de tabbladen kun je de tabellen voor de overige domeinen bekijken.

 

Hoe de tabel met leerdoelen te interpreteren? 

In de tabel zie je per leerdoel in welke mate het kind dit leerdoel beheerst. Een percentage van 90% of hoger betekent dat het kind 90% van de opgaven die horen bij dit leerdoel goed zal maken, berekend aan de hand van zijn vaardigheidsscore. Met kleuren geven we de verschillende groepen weer, die lopen van donkergroen (het kind zal bijna alle opgaven die horen bij dit leerdoel goed maken) tot lichtgeel (het kind zal bijna geen enkele opgave van dit leerdoel goed maken).

Het beheersingspercentage van een leerdoel wordt bepaald op basis van de score van het kind op het spel en de onlangs gemaakte opgaven. Het is mogelijk dat het kind niet alle opgaven die horen bij dit leerdoel daadwerkelijk heeft gemaakt. Het adaptieve meetsysteem van Prowise Learn maakt dat dit niet nodig is. Na elk gemaakte opgave wordt opnieuw de vaardigheid van het kind berekend. Op basis van de rating wordt bepaald welke opgaven het kind krijgt. Dit kunnen dus veel moeilijkere opgaven zijn dan in een specifiek leerdoel zitten. Zodoende berekent ons systeem dat de kans groot is dat het kind dit complete leerdoel beheerst.

De koppeling met leerdoelen biedt je een gedetailleerd inzicht in wat je kind reeds beheerst en waarin het nog kan groeien. Ook kun je op basis van de tabel met leerdoelen besluiten voor welk leerdoel je kind extra instructie of oefeningen nodig heeft.

 

Waar is de koppeling met leerdoelen in Rekentuin op gebaseerd?

De leerdoelen binnen Rekentuin zijn gebaseerd op nieuwe leerjaardoelen van SLO. Deze leerjaardoelen zijn nog niet officieel opgeleverd. SLO werkt op dit moment aan de leerjaardoelen waarvoor ze hun kerndoelen uit 1993 concreter en meer gespecificeerd hebben gemaakt. Ze hebben ons al toegang gegeven tot de versie die gemaakt is voor de proeftuin Linked Data Rekenen PO van Kennisnet en SLO. Deze leerjaardoelen staan aan de basis van de leerdoelen die we in Rekentuin per spel gebruiken en tonen in ons dashboard.

De leerdoelen binnen Taalzee zijn gebaseerd op de Leerlijn Spelling van CED.