Foutmelding Presenter: Het inloggen is niet gelukt. Je kunt het nogmaals proberen

Als jij bij het inloggen in Presenter met de optie 'Inloggen met Microsoft' de foutmelding 'Het inloggen is niet gelukt. Je kunt het nogmaals proberen' krijgt, kan je dit oplossen door eenmaling in te loggen met de optie 'Email'.

Als er nog geen wachtwoord is ingesteld of als je deze vergeten bent, kan je deze instellen op de volgende pagina: https://account.prowise.com/forgot_password/